Förberedelse för äktenskapet

Aktuella kurser: 2019 - 2020

1) Sommarkurs (Strandhem kursgård i Örkelljunga) den 12-16 augusti (förmiddagsfika på måndag tills lunch på fredag)

Mat och logi för hela veckan: 3.520 kr per par. Bor ni inte på gården och inte äter frukost kostar maten 1.800 kr per par. Kurspriser finns i texten nedan.

2) Fyra helger: 18-19 oktober och 22-23 november 2019 och 10-11 januari och 28-29 februari 2020 (fredag kväll kl. 18.30 till lördag kl.17.00).

Istället för på KRIS Gråbo hålls kursen i år på Strandhem kursgård i Örkelljunga. Maten och eventuellt boende tillkommer.

Kurspriserna finns i texten nedan.

Kursbeskrivningen

En kurs som förbereder förlovade och nygifta par för ett liv tillsammans. Paret ska inte varit gift längre än sex månader innan kursens start.

Hur är kursen upplagd?

Kursen har två delar.

  1. Varje kursdeltagare ska gå igenom boken Lär Känna Varandra (www.relationsverkstaden.se/boken) som består av ett antal frågor på 18 olika områden i ett parförhållande. Deltagaren ska fundera enskilt över frågorna och besvara dem. När paret har besvarat alla frågorna i ett avsnitt planerar de tid tillsammans då de samtalar med varandra om hur de har besvarat frågorna. När kursdeltagarna gått igenom allt material tillsammans kan de boka samtal med kursledaren. Detta kan ske under tiden att paret deltar i del två.

  2. Den andra delen av kursen består av att alla deltagare samlas för att få undervisning baserad på bibliska principer samt många praktiska redskap. Det finns tillfälle för parsamtal och övningar och att samtala över och tillämpa undervisningen i samtalsgrupper. Områden som tas upp är bland annat, påverkan av och förhållningssätt till ursprungsfamiljen gällande den nya relationen, vikten av självkännedom, manligt och kvinnligt, sunt beroende i en parrelation, kommunikation, kärlek och respekt, konfliktlösning, samlivet och vägledning om hur man får kärleken att hålla i längden.

Man kan välja mellan två olika varianter:

  1. En intensiv veckolång kurs under sommaren.

  2. En kurs där man träffas under fyra helger fördelat på två tillfällen under hösten och två på våren (fredag kväll kl. 18.30 till lördag kl.17.00).

OBS! Det går att beställa en skräddarsydd kurs ”hos er” om ni är minst fem par som anmäler sig. I detta fall är de som beställer kursen ansvariga för att hitta en lämplig lokal och ordna med maten.

Vad är syftet med kursen?

Huvudsyftet med kursen är att förstå Guds plan för äktenskapet, att hjälpa dig att förstå din blivande maka/make och att ge verktyg för att kunna kommunicera med henne/honom på en djupare nivå samt att lära känna och samtala med andra par som har liknande frågor och problem.

Varför är det gynnsamt att gå en sådan kurs?

Det finns obehagliga överraskningar som drabbar par i äktenskapsförhållanden och som ofta leder till allvarliga konsekvenser. Skilsmässostatistiken talar sitt tydliga språk. 1998 gifte sig 31 598 personer i Sverige. 20 760 skilde sig. Av alla som gifte sig 1990 hade var femte skilt sig sju år senare. Varje år är cirka 50 000 barn med om en skilsmässa. Mer än hälften, 54 procent, av alla barn i Sverige har ogifta föräldrar. (Källa: Dagen 21 juli 2000)

Var och när hålls kursen?

1. En intensiv veckolång kurs under sommaren. (Strandhem kursgård i Örkelljunga) Aktuellt datum på sidan med samma namn.

2. En kurs där man träffas under fyra helger fördelat på två tillfällen under hösten och två på våren, på KRIS Gråbo eller på Strandhem kursgård i Örkelljunga (fredag kväll kl. 18.30 till lördag kl.17.00). Aktuellt datum på sidan med samma namn.

OBS! Det går att beställa en skräddarsydd kurs ”hos er” om ni är minst fem par som anmäler sig. I detta fall är de som beställer kursen ansvariga för att hitta en lämplig lokal och ordna med maten.

Hur mycket kostar kursen?

Avgiften för kursen: 3 900 kr per par inklusive moms vilka är 780 kr. Kurshäftena och undervisning ingår i kursavgiften. Annan litteratur (böckerna Lär känna varandra och Dela livet hela livet), parsamtal, mat och logi ingår inte.

Vill ni äta kvällsmat i Gråbo innan kursen börjar finns Nions Thai (mycket uppskattad av tidigare kursdeltagare) alldeles i närheten av vår lokal (bakom Gulf macken), Lilla kiosken, Monvägen 123, 443 43 Gråbo, och även Gulf macken serverar smörgåsar av olika slag och har sittplatser. Lailas konditori/café finns på centrum/Mjörnbotorget (stänger kl 18.00). På lördag äter vi lunch tillsammans på Campino Pizzeria. På Strandhems kursgård serveras maten på gården.

Det finns möjlighet till mycket enkel övernattning på KRIS i Gråbo -- madrass på golvet. 100 kr/pers. Max åtta personer. Först till kvarn gäller. Strandhem är också vandrarhem.

Parsamtalet brukar ta minst tre timmar. Det kostar 400 kr per samtalstimme (vanlig taxa är 700 kr per timme). Max 1 600 kr för er som har gått kursen.

Vem undervisar kursen?

Kursledarna är John och Judith Breneman som kommer från USA och har bott i Sverige sedan 1979. Ämnet för Johns doktorsavhandling var "Förberedelse för äktenskapet för förlovade par i Sverige". Den första gruppen som gick kursen 1994 deltog i ett forskningsprojekt. Sedan dess har han haft minst en kurs varje år. Sammanlagt har 232 par deltagit i kurserna.

Kommentar från en kursdeltagare

. . . Måste berätta att jag tänkt mycket på kursen och insett att vi fått så otroligt mycket värdefullt i bagaget. Såhär några år efteråt märker jag att den gett många verktyg men framför allt en insikt om äktenskapets stora betydelse. Jag började min verksamhetsförlagda utbildning igår på Barn och ungdoms psykiatrin här. Kommer att finnas med i ätstörningsteamet där familjeterapi är den huvudsakliga behandlingsmetoden. Känns gott att ha fått vara med på äktenskapskursen även av den anledningen!

Hur kan vi anmäla oss till kursen?

Ni kan anmäla er genom att ta kontakt på ett av följande sätt:

KRIS-Gråbo
Gråbo Industriväg 2C
443 40 Gråbo

E-post: info@kris.se