Parkurs: Skapad för nära relationer

Förnya - Fördjupa - Förbättra

Kursen presenterar utbildningsprogrammet till boken Håll om mig - Sju livsavgörande samtal om kärlek (www.ordglobforlag.se) av Sue Johnson.

Känslomässig lyhördhet är nyckeln till varaktiga kärleksrelationer. Denna kurs bygger på idén att kärlek över tid mellan två förälskade personer är fullt möjligt att uppnå. Den erbjuder en ”karta” att gå efter för att utveckla en trygg, hållbar och kärleksfull parrelation. När vi känner en större trygghet och tillit med vår älskade vågar vi ta risker och vara mer öppna och sårbara vilket gör att vi blir starkare och sannare som människor.

Kursen är baserad på Emotionellt Fokuserad parterapi (EFT) som är den parterapiform som har starkast stöd från forskning. Forskning visar att 90 % av de par som gått i emotionellt fokuserad parterapi förbättrar sin relation avsevärt och att 70-73 % av de par som är i kris kan bearbeta krisen. Den har helt enkelt bäst resultat. På grund av den oerhörda framgången som EFT haft bestämde sig Sue Johnson och hennes kollegor att utveckla ett utbildningsprogram så att konceptet och kunskapen kunde delas av allt fler. Kursen bidrar också till en större medvetenhet hos par som går i parterapi och deras process går sedan mycket snabbare så att de fortare kommer fram till en trygg och kärleksfull relation.

Vem ska delta i kursen?

Kursen är öppen för par som önskar ”friskvård” för en bättre relation, såväl som för par som upplever att de behöver komma vidare i sin relation. Till exempel är det mycket vanligt att vi fastnar i mönster som gör det lätt att tolka den andres beteende negativt. Det är svårt att på egen hand att se mönstret som båda bidrar till och ännu svårare att bryta det. Kursen erbjuder redskap för deltagarna att ta itu med det negativa mönstret och att ersätta det med nya, positiva erfarenheter.

Det ska noteras att kursen är ett utbildningsprogram för par som vill förbättra kvaliteten i sin relation. Den är inte avsedd att vara ett alternativ till parterapi hos en terapeut (men kan vara ett mycket bra komplement till en sådan terapi). Kursledaren utövar inte terapi under kursen men finns tillgänglig som stöd under processen.

Kursledaren

Judith Breneman

Kursens tidsplan

Vår ambition är att hålla minst en kurs på hösten och en på våren. Aktuella datum hittar man på sidan Aktuellt schema.

Begränsat antal.

Anvisningar till vår lokal - KRIS - på Gråbo Industriväg 2C, Gråbo.

Gråbo ligger mellan Göteborg och Alingsås. Från E20 tar man avfarten Lerum/Stenkullen (Kastenhofsmotet) och följer skyltarna till Gråbo. Från Göteborgs Centrum kan man också köra RV 45 mot Karlstad och sedan 190 v mot Gråbo. Gråbo Industriväg ligger mellan två rondeller på Gråbovägen. Vi finns i samma hus som en färg affär. Parkering på långsidan vid entrén. Det finns en busshållplats (Gråbo Industriområde, Lerum) på Gråbovägen precis intill vår lokal. (Vi kommer gärna till er, dock, om ni är minst fem par som vill gå kursen. Då har ni ansvaret för att ordna med lokalen och maten och för vår resekostnad.)

Kursens syfte

”Målet med detta utbildningsprogram är att hjälpa par att reparera och fördjupa sin relation så att de kan fortsätta på vägen mot en mer kärleksfull relation” (Sue Johnson).

Huvudbudskapet är sammanfattat på sidorna 253–254 i Håll om mig: ”För att uppnå ett varaktigt kärleksband måste vi lyssna till våra djupaste behov och vår djupaste längtan och omvandla allt detta till tydliga signaler som hjälper vår partner att besvara dessa. Vi måste kunna ta emot kärlek och ge kärlek tillbaka. Framförallt måste vi erkänna och acceptera anknytningens grundläggande villkor i stället för att försöka avfärda och kringgå dem. I många kärleksrelationer är anknytningsbehov och rädsla dolda agendor som styr vårt handlande men som aldrig får komma upp till ytan och erkännas. Det är dags att erkänna dem så att vi aktivt kan lägga grunden till den kärlek vi så väl behöver.”

Kursens delmål

Programmets deltagare kommer att:

 • få en bättre förståelse för vad romantisk kärlek innebär – väsentliga saker man gör och upplever som definierar en relation

 • bättre förstå sina egna och partnerns känslomässiga reaktioner och behov

 • få redskap till att sätta stopp för negativ kommunikation – spiralen som skapar smärta och distans

 • kunna skapa positiva situationer där man räcker ut handen och visar att avsikten är att skapa trygga band

Kursens upplägg

Kortfattat ser strukturen på programmet ut enligt följande:

 1. Kursledaren undervisar kortfattat med hjälp av en bildpresentation.

 2. Gruppen tittar på dvd:n som illustrerar ämnet och samtalar över innehållet. Dvd:n visar Sue Johnson som samtalar med tre par, ett par i taget, vilka går igenom processen som beskrivs i boken ”Håll om mig”. Svensk textad.

 3. Övningen delas ut. Deltagarna arbetar parvis och delar därefter med sig till gruppen. Det är alltid frivilligt deltagande i grupp samtalen.

Vad förväntas av kursdeltagarna?

Kursdeltagare ska införskaffa boken ”Håll om mig” (kan beställas från ordglobforlag.se) eller "Created for Connection, the Christian Couples Guide to Hold Me Tight" vilken är bara på engelska än så länge (kan beställas genom Bokus.se och Adlibris.se), och läsa gärna en del i den före kursstart, för att få en inblick i metoden. Det är inte nödvändigt att ha gjort övningarna som finns i boken. Det blir tillfälle för gruppinteraktion under kursens gång men deltagandet är frivilligt. Allt som sägs under kursen som är av personlig art ska stanna inom kursen.

Hur mycket kostar kursen?

Eftersom kursen fortfarande är ganska ny, håller vi en introduktionspris än så länge. Kursen kostar: 3 200 SEK (inklusive moms 25 %) /par. (Ord pris 4 800 SEK). Priset inkluderar kursen på ca 14 - 16 timmar, lite beroende på hur den läggas upp, samt ett paket material till varje deltagare. Mat, logi och boken ”Håll om mig” tillkommer.

När kursen hålls i Gråbo serveras en mättande fika på fredag kväll, en go’ fika på lördag förmiddag och en liten paus/fika på lördag eftermiddag till ca 140 kr/person och helg. Det inkluderar även kaffe/the och frukt som finns att tillgå under hela kursen. När det gäller lunch på lördag finns det olika alternativ i Gråbo.

När kursen hålls på annan ort kommer information om mat och logi under fliken Aktuellt Schema i menyn.

Detta program lämpar sig INTE när:

 • En av parterna inte har en uppriktig vilja att främja relationen.

 • Det har varit en långvarig disharmoni i relationen och paret egentligen är i behov av terapeutisk hjälp.

 • Det förekommer fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i relationen.

 • Det finns svår psykisk ohälsa hos en av parterna som skulle störa gruppsituationerna, till exempel diagnostiserad paranoid schizofreni eller depression med suicidala inslag.

Anmälan

Anmälan görs via mail till: judith@breneman.se. Ange gärna kontaktinformation till båda kursdeltagarna i anmälan.

Efter att ni fått en bekräftande kontakt, kan ni skicka en första inbetalning på 500 SEK till plusgironummer: 59 03 90 – 1.

Resterande kursavgift på 2.700 kr betalas senast fjorton dagar innan första kurstillfället på fredag (eller så fort man bestämt sig och fått en bekräftande kontakt, om det är senare) till plus giro nummer: 59 03 90 – 1. Det finns även möjlighet till delbetalningar.

Det var mycket information, men säkert kan det finnas frågor ändå! Hör gärna av er om något är oklart eller ni önskar ytterligare information: judith@breneman.se

Övrig information

Önskar du få en förhandstitt på programmet, kan du se korta avsnitt av dvd:n (utan svensk text) som visas i kursen: www.iceeft.com/index.php/hold-me-tight/dvds/hold-me-tight- conversations-for-connection-1-detail

Önskar du se mer av Sue Johnson går det bra att googla hennes namn. Det finns många Youtube-filmer på nätet. På hennes hemsida: www.drsuejohnson.com finns en bra introduktion till boken samt annan information, även filmer.

Kommentar från ett par som gick kursen i Gråbo

Håll om mig-kursen – en mycket väl investerad tid tillsammans!

Någonstans på skalan: Väl fungerande relation till en relation som fastnat i svåra mönster och håller på att gå sönder - finns vi alla som lever i en parrelation – så också vi! Var vi än befinner oss på den skalan så kan vi av hela vårt hjärta verkligen rekommendera att ni som par tillsammans går kursen, noggrant arbetar med frågorna och avsätter den gemensamma tiden ihop!

Att uppleva hur ledorden ”Tillgänglighet, Lyhördhet och Engagemang” blir ETT med oss, att det är så vi kommunicerar med varandra är revolutionerande! Även om man som vi är 60 plus och varit gifta i 40 år finns det saker att upptäcka, lära och utvecklas i – det är både sant och underbart!

Kursen är djupgående och noggrann, väjer inte för svåra saker men ger verktyg såsom varsamhet, ödmjukhet och ärlighet. Med ett sådant förhållningssätt både till sig själv och till sin partner kommer man mycket långt! Det är inte bara arbetsamt och ibland svårt, det är också roligt, uppmuntrande och spännande! Att lära känna både sig själv och den andre än mer – ja, det är verkligen en investering!

Kursledaren i KRIS leder alla deltagare på ett mycket fint och professionellt sätt genom varje kapitel i boken, stöttar, hjälper och skapar trygghet. Vi rekommenderar detta å det allra varmaste!

Birgitta & Bosse 

Förberedelse för äktenskapet

Aktuella kurser: 2019 - 2020

1) Sommarkurs (Strandhem kursgård i Örkelljunga) den 12-16 augusti (förmiddagsfika på måndag tills lunch på fredag)

Mat och logi för hela veckan: 3.520 kr per par. Bor ni inte på gården och inte äter frukost kostar maten 1.800 kr per par. Kurspriser finns i texten nedan.

2) Fyra helger: 18-19 oktober och 22-23 november 2019 och 10-11 januari och 28-29 februari 2020 (fredag kväll kl. 18.30 till lördag kl.17.00).

Istället för på KRIS Gråbo hålls kursen i år på Strandhem kursgård i Örkelljunga. Maten och eventuellt boende tillkommer.

Kurspriserna finns i texten nedan.

Kursbeskrivningen

En kurs som förbereder förlovade och nygifta par för ett liv tillsammans. Paret ska inte varit gift längre än sex månader innan kursens start.

Hur är kursen upplagd?

Kursen har två delar.

 1. Varje kursdeltagare ska gå igenom boken Lär Känna Varandra (www.relationsverkstaden.se/boken) som består av ett antal frågor på 18 olika områden i ett parförhållande. Deltagaren ska fundera enskilt över frågorna och besvara dem. När paret har besvarat alla frågorna i ett avsnitt planerar de tid tillsammans då de samtalar med varandra om hur de har besvarat frågorna. När kursdeltagarna gått igenom allt material tillsammans kan de boka samtal med kursledaren. Detta kan ske under tiden att paret deltar i del två.

 2. Den andra delen av kursen består av att alla deltagare samlas för att få undervisning baserad på bibliska principer samt många praktiska redskap. Det finns tillfälle för parsamtal och övningar och att samtala över och tillämpa undervisningen i samtalsgrupper. Områden som tas upp är bland annat, påverkan av och förhållningssätt till ursprungsfamiljen gällande den nya relationen, vikten av självkännedom, manligt och kvinnligt, sunt beroende i en parrelation, kommunikation, kärlek och respekt, konfliktlösning, samlivet och vägledning om hur man får kärleken att hålla i längden.

Man kan välja mellan två olika varianter:

 1. En intensiv veckolång kurs under sommaren.

 2. En kurs där man träffas under fyra helger fördelat på två tillfällen under hösten och två på våren (fredag kväll kl. 18.30 till lördag kl.17.00).

OBS! Det går att beställa en skräddarsydd kurs ”hos er” om ni är minst fem par som anmäler sig. I detta fall är de som beställer kursen ansvariga för att hitta en lämplig lokal och ordna med maten.

Vad är syftet med kursen?

Huvudsyftet med kursen är att förstå Guds plan för äktenskapet, att hjälpa dig att förstå din blivande maka/make och att ge verktyg för att kunna kommunicera med henne/honom på en djupare nivå samt att lära känna och samtala med andra par som har liknande frågor och problem.

Varför är det gynnsamt att gå en sådan kurs?

Det finns obehagliga överraskningar som drabbar par i äktenskapsförhållanden och som ofta leder till allvarliga konsekvenser. Skilsmässostatistiken talar sitt tydliga språk. 1998 gifte sig 31 598 personer i Sverige. 20 760 skilde sig. Av alla som gifte sig 1990 hade var femte skilt sig sju år senare. Varje år är cirka 50 000 barn med om en skilsmässa. Mer än hälften, 54 procent, av alla barn i Sverige har ogifta föräldrar. (Källa: Dagen 21 juli 2000)

Var och när hålls kursen?

1. En intensiv veckolång kurs under sommaren. (Strandhem kursgård i Örkelljunga) Aktuellt datum på sidan med samma namn.

2. En kurs där man träffas under fyra helger fördelat på två tillfällen under hösten och två på våren, på KRIS Gråbo eller på Strandhem kursgård i Örkelljunga (fredag kväll kl. 18.30 till lördag kl.17.00). Aktuellt datum på sidan med samma namn.

OBS! Det går att beställa en skräddarsydd kurs ”hos er” om ni är minst fem par som anmäler sig. I detta fall är de som beställer kursen ansvariga för att hitta en lämplig lokal och ordna med maten.

Hur mycket kostar kursen?

Avgiften för kursen: 3 900 kr per par inklusive moms vilka är 780 kr. Kurshäftena och undervisning ingår i kursavgiften. Annan litteratur (böckerna Lär känna varandra och Dela livet hela livet), parsamtal, mat och logi ingår inte.

Vill ni äta kvällsmat i Gråbo innan kursen börjar finns Nions Thai (mycket uppskattad av tidigare kursdeltagare) alldeles i närheten av vår lokal (bakom Gulf macken), Lilla kiosken, Monvägen 123, 443 43 Gråbo, och även Gulf macken serverar smörgåsar av olika slag och har sittplatser. Lailas konditori/café finns på centrum/Mjörnbotorget (stänger kl 18.00). På lördag äter vi lunch tillsammans på Campino Pizzeria. På Strandhems kursgård serveras maten på gården.

Det finns möjlighet till mycket enkel övernattning på KRIS i Gråbo -- madrass på golvet. 100 kr/pers. Max åtta personer. Först till kvarn gäller. Strandhem är också vandrarhem.

Parsamtalet brukar ta minst tre timmar. Det kostar 400 kr per samtalstimme (vanlig taxa är 700 kr per timme). Max 1 600 kr för er som har gått kursen.

Vem undervisar kursen?

Kursledarna är John och Judith Breneman som kommer från USA och har bott i Sverige sedan 1979. Ämnet för Johns doktorsavhandling var "Förberedelse för äktenskapet för förlovade par i Sverige". Den första gruppen som gick kursen 1994 deltog i ett forskningsprojekt. Sedan dess har han haft minst en kurs varje år. Sammanlagt har 232 par deltagit i kurserna.

Kommentar från en kursdeltagare

. . . Måste berätta att jag tänkt mycket på kursen och insett att vi fått så otroligt mycket värdefullt i bagaget. Såhär några år efteråt märker jag att den gett många verktyg men framför allt en insikt om äktenskapets stora betydelse. Jag började min verksamhetsförlagda utbildning igår på Barn och ungdoms psykiatrin här. Kommer att finnas med i ätstörningsteamet där familjeterapi är den huvudsakliga behandlingsmetoden. Känns gott att ha fått vara med på äktenskapskursen även av den anledningen!

Hur kan vi anmäla oss till kursen?

Ni kan anmäla er genom att ta kontakt på ett av följande sätt:

KRIS-Gråbo
Gråbo Industriväg 2C
443 40 Gråbo

E-post: info@kris.se 

Själavård

När och var kurserna hålls hittas under Kursschema. Om inget annat står, är John Breneman kursledare.

GRUNDKURS 1

Grundkurs 1 ger en introduktion i ämnet själavård och om den bibliska grunden för själavård. Den handlar om att förstå människan och hennes inre, samt beskriver hennes förmåga att längta, tänka, välja och att känna. Den tar också upp en beskrivning om hur problem uppstår i människans liv utifrån fyra olika modeller samt vägar till lösningar på problem. Kursuppgifter ingår. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 2

Kursen handlar om en analys av själavårdsprocessen med betoning på själavårdarens syfte, strategi och metodik vid själavårdssamtal. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 3

Kursen handlar om en genomgång av några vanliga problem som människor kämpar med. Problemens ursprung och hantering behandlas under kursen. Problem som tas upp är fruktan, ängslan, självbild, vrede, bitterhet, skuld, skam och förakt, ensamhet, depression och självmordstankar. (20 x 45 minuter)

GRUNDKURS 4

Kursen ger en inblick i ursprungsfamilj med hjälp av genogram. Kursdeltagarna får utforska sina egna familjerötter i syfte att upptäcka de egna sätten att relatera till andra och de egna försvarsstrategierna. Del 1-10 x 45 minuter) Del 2-Varje kursdeltagare får möjlighet att samtala över sin egen bakgrund med hjälp av ett genogram i en samtalsgrupp. (2 x 45 minuter för varje kursdeltagare)

* * * * * *

DELKURSER

Förkunskaper

Alla som har gått KRIS själavårdsgrundkurser 1-3 är välkomna att gå delkurserna.

Kursledare

Bi Gudmundson undervisar delkurs 5 och delkurs 6. Mer information om henne finns på sidan Mottagningar under Lund/Malmö.

DELKURS 5 - Själavård i församlingen

Moment som tas upp i delkurs 5 är modeller för själavård i församlingen, själavårdsteam och själavårdsarbete i församlingens verksamhet, det enskilda samtalet med församlingsmedlemmar, förlåtelse, medialitet, förbön och förbönssamtal.

DELKURS 6 - Samtalsmetodik

Kursens syfte är att ge förståelse för hur kommunikation kan ske mellan människor i ett själavårdsamtal, kunskap om olika yttre ramar och inre strukturer för själavårdsamtal, förståelse för den inre processen i både konfidenten och själavårdaren och en viss färdighet att leda själavårdsamtal.

Vid sidan av detta erbjuder vi olika bibelkurser med själavårdsinriktning, skräddarsydda efter behov. Vi har gett dessa kurser vid flera av landets teologiska skolor och i olika församlingar.