Vad är KRIS?

KRIS stiftelse som bildades 1989 är fristående och opolitisk. Syftet är att utifrån en kristen grundsyn underlätta enskilda personers och församlingars arbete med själavård i individ-, familje- och gruppterapi. Detta sker genom att dels erbjuda terapi, dels själavårdsutbildning på olika nivåer och i olika former. Utrymmet för existentiella och andliga frågor har ofta varit begränsat i gängse terapi, samtidigt som behovet har vuxit sig allt större.

Själavården/terapin på KRIS är öppen för alla, är dynamisk och utgår ifrån människans upplevda problemområde. Det är konfidenten som avgör takten och hur stort område som han eller hon just då orkar med. Terapeuterna/själavårdarna arbetar med en samtalsterapi som inriktar sig såväl på vederbörandes sätt att tänka (kognitiv terapi) som på de relationer han eller hon är en del av (dynamisk terapi).

KRIS är inte samfundsbundet men bygger på den apostoliska trosbekännelsen. Därför har vi fått möta människor från olika trossamfund. Vi är övertygade om behovet av fortsatt verksamhet och hoppas kunna bidra till att nya terapigrupper och centra kan bildas runtom i vårt land.

Konfidenter är de som anförtror sig åt oss för att få hjälp. De brottas med olika svårigheter. Det kan vara alltifrån dåligt självförtroende och störda familjerelationer till anorexi och skador efter t ex sexuella övergrepp.

De som arbetar på KRIS-enheterna i landet har olika utbildningar och erfarenhet. Bland andra finns det psykologer, teologer, socionomer, läkare och ett flertal andra själavårdare och terapeuter med långa specialutbildningar bakom sig.

De nuvarande KRIS stiftelse styrelsemedlemmarna är Johan Holmdahl (Göteborg), ordförande, Irma Emker (Göteborg), John och Judith Breneman (Gråbo). 

Historik

År 1989 bildades stiftelsen KRIS-Kristna själavårdsinstitutet. Tillkomsten var ett uttryck för behovet av en terapiform som bygger på vårt kristna arv och som integrerar klassisk kristendom och psykologi i samtalsterapi.

Stiftarna som i olika sammanhang upplevt detta behov började samarbeta som team i slutet av 80-talet. De besökte bl.a. Belgien och USA där liknande arbete redan var etablerat och fann att det även i dessa länder var mycket eftersökta. För att sondera terrängen i Sverige arrangerade KRIS vid två olika tillfällen konferenser med föreläsare från dessa båda länder i ämnet kristen själavård. Hösten 1989 kom Jeff de Vries från Belgien och föreläste en helg. Larry Crabb och Dan Allender föreläste på en veckolång konferens i Saronkyrkan i Göteborg på sommaren 1991. Av det stora antalet deltagare samt deras positiv respons kunde stiftarna dra slutsatsen att det fanns ett uppdämt behov för liknande verksamhet i Sverige.

KRIS delade en lokal med Centrum för kristna studier i centrala Göteborg de första åren. När KRIS började bedriva en treårig själavårdsutbildning i 1993 hyrde stiftelsen en 1700-talsherrgård, Kvibergsnäs landeri, med omgivande park i utkanten av Göteborg. Det var en underbar miljö för både utbildning och terapisamtal. Sammanlagt 36 elever i fyra klasser gick utbildningen 1993-99. En del av dessa elever har fortsatt sina studier på andra utbildningar. Andra har fått tjänster i församlingar, skolor, hjälporganisationer och ett antal andra sammanhang. Bland gästföreläsare fanns Roland Hellsten, Thomas Sjödin, Manfred Rusner, Ingemar Karlsson, Sven Reichman, Gunne Oscarsson, Lars Johansson, Dan & Joyce Rosendahl, Lennart Ohlsson, Roland Perhamn, Leif Carlsson, Tomas Lindbjer, Jonas Dagson, Liselotte J Andersson, Helena Ekdahl, Fredrik Brosché, Eva Ånhammar och Alf B. Svensson.

Beslutet fattades 1997 att flytta själavårdsutbildningen till Korteboskolan. Denna utbildning upphörde 2013. Det som vi kan erbjuda just nu är kurserna som beskrivs här på hemsidan.